Podaci uz poreznu prijavu za 2023. godinu.

Izjavljujemo da nemamo nikakvih financijskih događaja tokom 2023. Godine,

Tako planiramo i za 2024. godinu.

Takođe izjavljujemo da nemamo uposlenih djelatnika. Ne sudjelujemo na natječajima za financiranje udruga i ne dobivamo financijska sredstva.

Fin.podaci:

opis datum BANKA BLAGAJNA UKUPNO
Stanje nov.sredstava na poč. Godine 0,00 0,76 0,76
Ukupni priljev na novč. Račune i blagajne 0,00 0,00 0,00
Ukupni odljev na novč. Račune i blagajne 0,00 0,00 0,00
Stanje nov. sredstava na kraju Godine 0,00 0,76 0,76

Tomislav Kramarić

 /predsjednik Udruge/